Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η “ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ” ιδρύθηκε το 1980 με στόχο την κατασκευή και εμπορία σκαφών αναψυχής υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας με κορυφαία standards ασφαλείας και αντοχής και με δυνατότητες πλεύσης στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Η ναυπήγηση των σκαφών μας γίνεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται στο Σχηματάρι Βοιωτίας και αποτελούνται από έκταση 10000 m2, στην οποία είναι χτισμένο ένα μοντέρνο κτιριακό συγκρότημα επιφάνειας 5000 m2, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να πληρεί και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για τη ναυπήγηση πολυεστερικών σκαφών.

Η ιστορία ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια όταν οι Αφοι Μπισκίνη προβλέποντας τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, ξεκίνησαν µία τολµηρή αλλά στρατηγικής σηµασίας όπως αποδείχτηκε στην συνέχεια, συνεργασία µε το ανερχόµενο στην Ευρωπαϊκή αγορά Ναυπηγείο της οικογένειας των αδελφών RANIERI.


  Η συµφωνία αυτή εκτός από την αντιπροσώπευση και εισαγωγή των σκαφών Ranieri στην Ελλάδα έδινε το δικαίωµα της παραγωγής επιλεγµένων µοντέλων από το Ελληνικό Ναυπηγείο.  

Από τότε, χιλιάδες σκάφη κατασκευάστηκαν και εμπορεύτηκαν από το Ναυπηγείο της ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, σκάφη που κατέκτησαν την αγορά και φηµίζονται για τις πολύ καλές γάστρες τους την αντοχή τους και τα υψηλά standards κατασκευής τους. Με την πάροδο του χρόνου, και λόγω διαφορετικών επιλογών ανάπτυξης, οι Αφοί RANIERI διασπάστηκαν σε 3 ξεχωριστές εταιρείες.

  Σήµερα, η ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας µε την RANIERI INTERNATIONAL, την πιο δυναµική και ταχέως αναπτυσσόµενη Εταιρεία στην Ευρώπη η οποία διαθέτει ίσως την µεγαλύτερη γκάµα πολυεστερικών και φουσκωτών σκαφών από 4 έως 12 µέτρα.  Η συνεργασία αυτή αφορά την αποκλειστική αντιπροσώπευση και εισαγωγή όλων των σκαφών του Ιταλικού Ναυπηγείου αλλά επίσης προβλέπει και την παραγωγή στην Ελλάδα επιλεγµένων µοντέλων. Ήδη τα πρώτα σκάφη έχουν αρχίσει να πωλούνται στην Ελληνική αγορά